Darmowa wysyłka na wszystkie produkty. Bez wyjątku!
Polityka prywatności

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej ,,Rozporządzeniem’’, informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Bekens Sp. z o.o, ul. Sokola 6 c, 11-010 Olsztyn NIP :PL7393924531 .

2. W Bekens Sp. z o.o. powołany został Inspektor Ochrony Danych Osobowych, adres e-mail: o.danycho@gmail.com

3. Pani/Pana dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania podmiotom świadczącym na rzecz Bekens Sp. z o.o. ul. Sokola 6 c, 11-010 Olsztyn usług serwisowych : jeśli współpracujące firmy świadczą jakiekolwiek usługi serwisowe na podstawie zawartych z tymi podmiotami rzeczowych umów powierzenia danych osobowych.

4. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw z poza Unii Europejskiej.

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres nieograniczony ze względu na cele handlowe.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.

7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji usługi.

9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania.